اردوغان وارد برلین شد

اردوغان قبل از آغاز نشست لیبی دو دیدار مهم انجام خواهد داد

1343440
اردوغان وارد برلین شد

موضوع آتش بس در لیبی امروز در آلمان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس برلین با رهبران جهان گردهم خواهد آمد. 

اردوغان پیش از آغاز نشست با ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه دیدار دوجانبه ای بعمل خواهد اورد. 

رئیس جمهور ترکیه جهتن شرکت در نشست لیبی به آلمان سفر کرد. 

شهروندان ترک مقیم برلین از اردوغان به گرمی استقبال کردند. 

اردوغان قبل از نشست دو دیدار مهم انجام خواهد داد. 

رئیس جمهور ترکیه ابتدا با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیدار خواهد کرد. 

سپس با ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه گردهم خواهد امد. 

رهبران در کنفرانس برلین به ارزیابی گامهای مشترک در راستای برقراری "صلح پایدار در لیبی" خواهند پرداخت. 

در پی نشست بیانیه ای مشترک منتشر خواهد شد. 

 

 خبرهای مرتبط