22 پناهجو در آب‌های ادیرنه نجات داده شدند

گارد ساحلی ترکیه در استان ادیرنه 22 مهاجر غیرقانونی را که قایقشان در راه رفتن به یونان دچار حادثه شده بود٬ نجات دادند

1343041
22 پناهجو در آب‌های ادیرنه نجات داده شدند

گارد ساحلی ترکیه در استان ادیرنه 22 مهاجر غیرقانونی را که قایقشان در راه رفتن به یونان دچار حادثه شده بود٬ نجات دادند.

این مهاجران از اتباع نپال و در صدد عبور غیرقانونی از کشور از طریق آبهای شهر «انز» بودند که قاقیشان به دلیل طوفان در خطر واژگونی قرار گرفته بود.

قایق این پناهجویان به دلیل نقص فنی در موتور آن و همچنین موج های بلند دچار مشکل شده و در خطر غرق گرفته بود که با تلاش گارد ساحلی ترکیه٬ نجات یافتند.

همه مهاجران مذکور پس از آزمایش‌های پزشکی به اداره مهاجرت ادیرنه انتقال و لباس و خوراک در اختیارشان قرار گرفت.

 خبرهای مرتبط