اردوغان: گام جدیدی در مدیترانه شرقی برمی داریم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که گام جدیدی در لیبی و شرق دریای مدیترانه برمی دارند.

1332882
اردوغان: گام جدیدی در مدیترانه شرقی برمی داریم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که گام جدیدی در لیبی و شرق دریای مدیترانه برمی دارند.

اردوغان ضمن برقراری تماس تلفنی با سربازان مامور به خدمت در فرماندهی ژاندارمری حاکاری گفت: "سال 2019 را دیگر پشت سر گذاشتیم و اکنون وارد سال 2020 میشویم. سربازان و ماموران پلیس مان قهرمانانه در زمین، دریا و هوا مبارزه کردند. همانطور که میدانید در جریان عملیات چشمه صلح منطقه را برای تروریستها تنگ کردند. اکنون نیز در لیبی و منطقه شرق دریای مدیترانه گام جدید و بسیار متفاوتی برمی داریم. با گام برداشته شده در شرق دریای مدیترانه نیز حماسه ای که بارباروس خیرالدین نوشت، سربازان ما هم به خواست خدا به حماسه آفرینی ادامه خواهند داد."خبرهای مرتبط