اظهار ناخشنودی اسرائیل از تفاهمنامه ترکیه و لیبی

تفاهمنامه تعیین حریم دریایی منطقه انحصاری اقتصادی منعقده بین ترکیه و لیبی موجب ناخشنودی حکومت اسرائیل گردید

اظهار ناخشنودی اسرائیل از تفاهمنامه ترکیه و لیبی

تفاهمنامه تعیین حریم دریایی منطقه انحصاری اقتصادی منعقده بین ترکیه و لیبی موجب ناخشنودی حکومت اسرائیل گردید.

در اطلاعیه ایی که وزارت امور خارجه اسرائیل از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ، اعلام گردید : گام های اخیری که ترکیه در مدیترانه بر می دارد ، با منافع اسرائیل که با یونان همکاری می کند ، مغایرت می کند.

در این اطلاعیه چنین گفته شد : تل آویو به حمایت از حکومت آتن ادامه خواهد داد .

ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی قرار داد تعیین حریم دریایی منطقه انحصاری اقتصادی مشترک که از حقوق بین المللی ناشی می شود ، امضا کرده و با امضای توافقنامه میان ترکیه و لیبی حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه تعیین شده است.خبرهای مرتبط