دیدار رئیس مجلس ترکیه از مکزیک

مصطفی شن توپ رئیس مجلس ملی ترکیه از آرامگاه  آتاترک در مکزیکو پایتخت مکزیک  دیدن کرد

1302034
دیدار رئیس مجلس ترکیه از مکزیک

 

.

شن توپ در 5 امین اجلاس روسای پارلمانی میکتا در مکزیکو شرکت جست.

شن توپ در وحله نخست بهمراه تحمین تیمور سفیر ترکیه در مکزیک و هیئت همراه ایشان از مقبره یادواره ی ایشان دیدن کردند.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه سپس نیز از آرامگاه یادواره ای آتاترک کردند.خبرهای مرتبط