رئیس جمهور ترکیه خبر خروج کامل تروریستها از منطقه امن سوریه را داد

اردوغان در مرکز فرهنگی و کنگره ملی بش تپه، در مراسم روز 29 اکتبر عید جمهوریت، سخنرانی کرد.

1296675
رئیس جمهور ترکیه خبر خروج کامل تروریستها از منطقه امن سوریه را داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت که روسیه خبر خروج کامل سازمانهای تروریستی از منطقه امنروسیه را داده است. 

اردوغان در مرکز فرهنگی و کنگره ملی بش تپه، در مراسم روز 29 اکتبر عید جمهوریت، سخنرانی کرد.

اردوغان با اشاره به مبارزه ای که علیه سازمان های تروریستی در شمال سوریه ادامه میدهند، اظهار داشت: "ترکیه نشان داد، هنگامی که امنیت ملی و وظایف  و مسئولیتهای تاریخی اش موضوع بحث باشد، بدون گرفتن اجازه و با امکانات خود، هر آنچه که لازم باشد، انجام میدهد."

رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که با عزم و ثبات ملت، سازمانهای تروریستی علی رغم حمایتی که از آنها میشد، موفق نشدند.

اردوغان ضمن اشاره بر اینکه ترکیه تنها کشوری است که بدون چشم داشتن به نفت و یا اینکه بدون چشم داشتن به سوریه به عنوان یک مرکز قدرت، تنها برای کمک به انسانها، جانها و برادران، گام برمیدارد، تاکید کرد که کشورهای غربی در رابطه با ترور، با دو رویی رفتار کرده اند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به توافق حاصله با روسیه در رابطه با منطقه امن، افزود: "روسیه به مراکز مسئول در کشورمان، خبر خروج کامل سازمان تروریستی از منطقه امن سوریه را داده است  توافقهای 120 ساعته و 150 ساعته از سویی با ایالات متحده امریکا و از سوی دیگر نیز با روسیه را به پایان رساندیم. فردا دیدارهایی داریم که انجام خواهیم داد."



خبرهای مرتبط