ندامت جوانان ملحق شده به صف سازمان تروریستی پ ک ک در شرق فرات

جوانانی که با نیرنگ در شرق فرات به سازمان تروریستی  پ ک ک / پ ی د – ی پ گ پیوسته و با جبر و زور اسلحه بدست گرفته اند، به شفقت و مرحمت سرباز ترک پناه بردند

1287785
ندامت جوانان ملحق شده به صف سازمان تروریستی پ ک ک در شرق فرات

 

جوانانی که در شرق رود فرات در سوریه با فریب و نیرنگ منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک / پ ی د – ی پ گ به این سازمان پیوسته و سپس با احساس ندامت به سربازان ترک پناه آورده اند، اظهار داشتند که تروریستها ما را با تهدید به مرگ و بزور به صف خود ملحق کرده اند.

سازمان دفاع ملی ترکیه با انتشار یک پیام تویتتری اعلام داشت، سازمان تروریستی چهره واقعی خود را نشان داد. جوانانی که با نیرنگ در شرق فرات به سازمان تروریستی  پ ک ک / پ ی د – ی پ گ پیوسته و با جبر و زور اسلحه بدست گرفته اند، به شفقت و مرحمت سرباز ترک پناه بردند.

در این پیام تویتتری به عکس یکی از جوانان مذکور جای داده شده است.

جوان مورد بحث طی سخنانی اظهار داشت، برای مداوای پدرم از روستا به حسکه می رفتیم. منسوبین پ ک ک راهمان را بسته و گفتند، یا به ما ملحق خواهید شد و یا تو و پدرت را خواهیم کشت. مرا بزور به رسولین برده و در آنجا به من اسلحه و مهمات دادند. بعد از ورود سربازان ترک به مرز، به آنها تسلیم شدم. سربازان ترک به ما آب و غذا داده و به خوبی با ما رفتار کردند. به جوانانی که با خوکهای پ ک ک می جنگند می گویم، بیائید به دولت و سربازان ترک تسلیم بشوید.

گفتنی ست، تاکنون 24 تروریست در چهارچوب عملیات چشمه صلح به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.   خبرهای مرتبط