گارد ساحلی ترکیه 15 کودک را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل استان ادیرنه 40 پناهجو از جمله 15 کودک را از خطر غرق شدن نجات دادند

1282528
گارد ساحلی ترکیه 15 کودک را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل سولتانیچه واقع در شهرستان انز استان ادیرنه در شمال غرب کشور٬ 40 مهاجر غیرقانونی از جمله 15 کودک را از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجران که تبعه افغانستان بودند، قصد داشتند با استفاده از یک قایق پلاستیکی و از راه‌های غیرقانونی به جزایر یونان بروند.

آنها پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان ادیرنه انتقال یافتند.

عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط