عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

معاون رئیس جمهور ترکیه: هیچ کسی نمیتواند حق ترکهای قبرس را پایمال کند.

فوئات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، در رابطه با منابع هیدروکربن در مدیترانه شرقی، اعلام داشت که هیچ کسی نمیتواند حق ترکهای قبرس را پایمال کند.

معاون رئیس جمهور ترکیه:  هیچ کسی نمیتواند حق ترکهای قبرس را پایمال کند.

فوئات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، در رابطه با منابع هیدروکربن در مدیترانه شرقی، اعلام داشت که هیچ کسی نمیتواند حق ترکهای قبرس را پایمال کند.

اوکتای که برای شرکت درهشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مختلط آذربایجان و ترکیه، به باکو سفر کرده است، تنش موجود در مدیترانه شرقی را ارزیابی کرد.

وی با ابراز اینکه در تلاش برای ممانعت از سوء استفاده کشورهایی که ارتباطی با منطقه نداشته ولی به مدیترانه شرقی آمده و سعی دارند از منابع ترکهای قبرس استفاده کنند، هستند، گفت: "به عنوان کشور تضمین کننده، شانس تماشای این رفتار را نداریم. در کنار ترکهای قبرس هستیم و از آنها پشتیبانی میکنیم و در رابطه با منابع هیدروکربن، حق ترکهای قبرس را به شکروهای دیگر هرگز نخواهیم داد."

معاون رئیس جمهورهمچنین ابراز داشت، هر چقدر که موضعمان در رابطه با قبرس مشخص و صریح میباشد، موضعی که در قبال خاکهای اشغالی آذربایجان داریم نیز به همان اندازه دارای ثبات و مشخص است.

اوکتای گفت: "موضع ملت ترک کاملا واضح است. قره باغ اولیا تحت اشغال ارمنستان میباشد و این اشغال باید هر چه سریعتر از میان برداشته شود. تا زمانی که این اشغال پایان یابد، روابط ترکیه با ارمنستان عادی نخواهد شد."خبرهای مرتبط