دیدار مصطفی وارناک و رئیس بانک توسعه اروپا

وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با سوما چاکرابارتی رئیس بانک توسعه اروپا دیدار کرد

دیدار مصطفی وارناک و رئیس بانک توسعه اروپا

مصطفی وارناک وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با سوما چاکرابارتی رئیس بانک توسعه اروپا دیدار کرد. 

در این دیدار که در محل وزارتخانه ترتیب یافت، فرصت های همکاری در بخش های سیاست های صنعت و ابداع در دوره های آتی بین ترکیه و بانک توسعه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در این دیدار که اطلاعاتی در خصوص نقشه راه این بانک در ترکیه و استراتژی های آن در دوره آتی ارائه شد، در رابطه با فعالیت های توسعه زیرساخت تکنولوژیکی به تبادل نظر پرداخته شد. 

در دیدار وارناک و رئیس بانک توسعه اروپا، محمد فاتح کاجیر و چتین علی دونمز معاونین وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، آروید تورکنر مدیر هماهنگی بانک توسعه اروپا در ترکیه، باریش دینچر مدیر دفتر این بانک در آنکارا، خوانده ایسلاک رئیس بانک توسعه اروپا در ترکیه و لورنزو کیاری کارشناس اقتصاد بانک توسعه اروپا نیز حضور داشتند. 

این دیدار در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات ترتیب یافت. 

 

 خبرهای مرتبط