عملیات هوایی در مناطق آواشین-باسیان و سینات-هفتانین در شمال عراق

در این عملیات سه تروریست از پای دراورده شد

عملیات هوایی در مناطق آواشین-باسیان و سینات-هفتانین در شمال عراق

در عملیات هوایی در مناطق آواشین-باسیان و سینات-هفتانین در شمال عراق که به طور هماهنگ با عملیات پنجه ترتیب یافت، سه تروریست از قدرت عمل ساقط شد. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در مناطق آواشین-باسیان و سینات-هفتانین در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب یافت. 

در این عملیات سه تروریست از پای دراورده شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط