گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و آمریکا پیرامون تشکیل منطقه امن در سوریه

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه کتبی در این زمینه انتشار داد

گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و آمریکا پیرامون تشکیل منطقه امن در سوریه

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحد آمریکا گفتگوی تلفنی انجام دادند.

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : در گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ملی ترکیه و آمریکا ، حلوصی آکار ضمن بیان انتظارات و نکته نظرات مشخص ترکیه در مورد تشکیل منطقه امن که قرار است در شرق رود فرات در سوریه ایجاد شود به لزوم تشکیل این منطقه بدون فوت وقت و بشکلی مناسب با تاریخ تعیین شده، تاکید کرده است.

وزرای دفاع ترکیه و آمریکا در این گفتگوی تلفنی پیرامون آغاز اولین مرحله برای تشکیل منطقه امن از امروز به توافق رسیدند.

در این مکالمه تلفنی همچنین تصمیم گرفته شد تا هیئت های نظامی دو کشور برای بررسی مراحل آتی طرح مورد نظر در کوتاه ترین مدت ممکنه در آنکارا دوباره گردهم آیند.خبرهای مرتبط