وزارت دفاع ملی: به فعالیتهای ساخت مرکز عملیات مشترک در شانلی اورفا ادامه میدهیم

وزارت دفاع ملی در رابطه با فعالیتهایی که در چهارچوب توافق نامه منطقه امن در سوریه با امریکا انجام میگردد، توضیحات جدیدی ارائه کرد.

وزارت دفاع ملی: به فعالیتهای ساخت مرکز عملیات مشترک در شانلی اورفا ادامه میدهیم

وزارت دفاع ملی در رابطه با فعالیتهایی که در چهارچوب توافق نامه منطقه امن در سوریه با امریکا انجام میگردد، توضیحات جدیدی ارائه کرد.

وزارت در این بیانیه گفت: "به شکلی هماهنگ با امریکا در چهارچوب منطقه امن که قرار است در شمال سوریه تاسیس گردد، به فعالیتهای ساخت مرکز عملیات مشترک در شانلی اورفا ادامه میدهیم. پهبادهایمان در منطقه آغاز به فعالیت کرده اند."

از سوی دیگر ارتشبد سینان یایلا فرمانده سپاه هفتم دیاربکر و هیئت نظامی همراهش وارد فرماندهی گردان مرزی سوم، شدند.خبرهای مرتبط