165 تروریست در ماه ژوئیه در داخل کشور از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتی که در ماه ژوئیه در داخل کشور ترتیب یافتند، 165 تروریست منجمله 17 اداره کننده به اصطلاح عالیرتبه از قدرت عمل ساقط شدند

1246865
165 تروریست در ماه ژوئیه در داخل کشور از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتی که در ماه ژوئیه در داخل کشور ترتیب یافتند، 165 تروریست منجمله 17 اداره کننده به اصطلاح عالیرتبه از قدرت عمل ساقط شدند.

اسماعیل چاتاکلی معاون وزیر کشور ضمن ارائه اطلاعات پیرامون عملیاتهای دوره اخیر، اظهار داشت، در چهارچوب عملیاتهای امنیت داخلی ماه ژوئیه؛ در مناطق کوهستانی 11 هزار و 646 عملیات منجمله 3 عملیات در مقیاس بزرگ و 35 عملیات در سطح متوسط و در شهرها نیز هزار و 409 عملیات ترتیب داده شد.

وی گفت، در این عملیاتها جمعا 165 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

چاتاکلی همچنین در ادامه افزود، حدود 3 هزار نفر نیز بدلیل یاری و همکاری با سازمانهای تروریستی بازداشت شدند.  خبرهای مرتبط