تروریست تحت تعقیب در لیست وزارت کشور ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1241049
تروریست تحت تعقیب در لیست وزارت کشور ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

مراد گوندوز تروریست تحت تعقیب در لیست نارنجی در حملات هوایی نیروهای مسلح ترکیه به تاریخ 27 ام ژوئن در منطقه قندیل در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه یادآوری گردید : روز 27 ام ژوئن سال جاری به منطقه قندیل در شمال عراق حملات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات هوایی تروریست مراد گوندوز با نام مستعار " دوران " که در لیست تروریستهای تحت تعقیب وزارت کشور ترکیه جای داشت، از قدرت عمل ساقط شد.خبرهای مرتبط