انتقال نیروهای تقویتی به مرز سوریه ادامه دارد

کاروان خودروهای نظامی که با هدف تقویت یگانها در مرز سوریه اعزام شده اند، به شهرستان آکچا قلعه استان شانلی اورفا رسید

انتقال نیروهای تقویتی به مرز سوریه ادامه دارد

کاروان خودروهای نظامی که با هدف تقویت یگانها در مرز سوریه اعزام شده اند، به شهرستان آکچا قلعه استان شانلی اورفا رسید.

این کاروان که شامل 15 خودروی حامل مهمات، توپهای اوبوس و تانک بوده و از فرماندهی تیپ زرهی 20 ام در شانلی اورفا خارج شده است، وارد شهرستان گردید.

خودروهای نظامی که به فرماندهی هنگ مرزی 3 ام تحویل داده شده اند، در مناطق خط مرزی مستقر خواهند شد.

کاروان را اکیپهای ژاندارمری و پلیس همراهی کردند.خبرهای مرتبط