فواد اوکتای تحولات اخیر در مدیترانه شرقی را مورد ارزیابی قرار داد

فوات اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه اعلام داشت، ترکیه به فعالیتهای اکتشاف هیدروکربن در داخل مرزهای آبی خود با قاطعیت ادامه خواهد داد

فواد اوکتای تحولات اخیر در مدیترانه شرقی را مورد ارزیابی قرار داد

 

فوات اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه اعلام داشت، ترکیه به فعالیتهای اکتشاف هیدروکربن در داخل مرزهای آبی خود با قاطعیت ادامه خواهد داد.

اوکتای در مراسم به آب انداختن یدکش در جمهوری ترک قبرس شمالی سخنان ایراد کرد.

اوکتای با اشاره براینکه، این یدک کش که از قابلیت افزایش دادن امنیت سیر و خراست از دریا از هرگونه وقایع منفی برخوردار می باشد، به امید خدا با پرچم ترک در دریای مدیترانه وظایف مهمی انجام خواهد داد، اظهار داشت، از نظر ما به اندازه هر یک وجب خاک، هر قطره دریاهایمان نیز با ارزش نی باشد. این یدک کش نجات دهنده کشتیه از امروز در هر سانحه دریایی مداخله کرده و به جلوگیری از آلودگی دریا یاری خواهد نمود.

اوکتای با تاکید براینکه، ترکیه به فعالیتهای خود در زمینه تامین امنیت در مدیترانه شرقی و حراست از منافع ناشی از حقوق بین المللی قاطعانه ادامه می دهد، تصریح کرد، تحولات واقع در منطقه و معادله امنیتی در دریاها که در دوره احیر به سرعت تغییر می یابد، قدرت بازدارندگی نیروی دریایی را به سطح بالاتری رسانده است. هرگونه حراست و حمایت از کشتیهای اکتشافی و دکل های حفاریمان که با اهداف ملی در مدیترانه حضور دارند، با اراده آهنینمان ادامه دارد.

اوکتای با تاکید براینکه، دریانوردان ترک ضامن حق و حقوق ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی در اژه و مدیترانه و صلح و امنیت در چهارچوب قراردادهای بین المللی می باشند، گفت، ترکیه همواره از تبدیل مدیترانه شرقی به دریای صلح جانبداری کرده و برای همین نیز خواهان تقسیم عادلانه منابع طبیعی می باشد. آنهایی که می خواهند ترکیه را خلیج آنتالیا محدود بکنند، بدانند که فعالیتهای اکتشافی و استخراج ما در داخل مرزهای آبی خود قاطعانه ادامه خواهد یافت. ترکیه چنان گذشته، امروز از حقوق خود و ترکهای قبرس دفاع خواهد کرد.خبرهای مرتبط