حاکان آتیلا آزاد شد

محمت حاکان آتیلا معاون سابق مدیر کل بانک خلق صبح امروز آزاد شد

حاکان آتیلا آزاد شد

محمت حاکان آتیلا معاون مدیر کل بانک خلق که در دعوی اعمال تحریم ها بر علیه ایران در ایالات متحد آمریکا مجرم شناخته شد، آزاد گردید.

مقامات ذی ربط اعلام کردند : حاکان آتیلا که در بازداشتگاه " FCI Schuylkill " در ایالت پنسلوانیا بسر می برد، در ساعات صبح امروز آزاد گذاشته شد.

حاکان آتیلا پس از تخلیه از زندان برای فرستاده شدن به ترکیه به دفتر مهاجرین در آمریکا تحویل داده خواهد شد.

آتیلا که در دعوی اعمال تحریم ها بر علیه ایران مجرم شناخته شده بود؛ به 32 ماه مجازات زندان محکوم شده بود.خبرهای مرتبط