گفتگوی تلفنی اردوغان با همتایان آذربایجانی و غنایی خود

مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه بیانیه ایی در این زمینه صادر کرد

گفتگوی تلفنی اردوغان با همتایان آذربایجانی و غنایی خود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با الهام علی اوف و نانا اکو فوآدو روسای دولت آذربایجان و غنا بطور تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام گردید : اردوغان با علی اوف و نانا اکو فوآدو تماس تلفنی بعمل آورد.

در این گفتگوی تلفنی پیرامون روابط دو جانبه و موضوعات منطقه بحث و تبادل نظرهایی انجام گرفت.خبرهای مرتبط