شهادت دو کارگر در حملات تروریستها در حقاری

استانداری حقاری بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1216155
شهادت دو کارگر در حملات تروریستها در حقاری

در حمله ترتیب یافته از سوی تروریستهای " پ ک ک " به کارگرانی که در امور ساخت راه در منطقه حقاری ترکیه مشغول بکار بودند، دو کارگر به شهادت رسید. 

در بیانیه صادره از سوی استانداری حقاری اعلام گردید : کارگرانی که در امور ساخت گورستانی در شهرستان یوکسک اوا مشغول به کار بودند ، از سوی تروریستهای " پ ک ک " مورد حمله قرار گرفتند. 

در این بیانیه گفته شد که در حمله ترتیب یافته دو کارگر به شهادت رسیده است. خبرهای مرتبط