ترکیه میان نیازمندان ماداگاسکار مواد غذایی توزیع کرد

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه میان نیازمندان ماداگاسکار مواد غذایی توزیع کرد

ترکیه میان نیازمندان ماداگاسکار مواد غذایی توزیع کرد

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک های بشردوستانه خود میان نیازمندان جزیره سانتا ماریای ماداگاسکار که 2500 نفر جمعیت دارد، بسته های مواد غذایی حاوی برنج، آرد، شکر، روغن و شیر توزیع کرد.

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در81 استان کشور و 120 منطقه و کشور جهان کمک‌‌رسانی می کند.خبرهای مرتبط