ضیافت افطار وزارت دفاع ملی ترکیه برای منسوبین رسانه های گروهی

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در ضیافت افطاری در وزارت دفاع ملی با شرکت نمایندگان رسانه های گروهی دیدار کرد

1206240
ضیافت افطار وزارت دفاع ملی ترکیه برای منسوبین رسانه های گروهی

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در ضیافت افطاری در وزارت دفاع ملی با شرکت نمایندگان رسانه های گروهی دیدار کرد. 

آکار در این ضیافت اعلام کرد : فرانسه به ترکیه پیشنهاد استقرار سیستم پدافند هوایی " Samp-T " را نمود. 

وزیر دفاع ملی ترکیه ضمن تشریح پیشنهادی که فرانسه به ترکیه در زمینه سیستم های پدافند هوایی را نموده ، گفت : فرانسوی ها پیشنهاد کردند تا سکوی موشک های ضد هوایی

" Samp-T " را در ترکیه مستقر سازند. آنها در عین حال پیشنهاد کردند تا در پایگاه نظامی اینجیرلیک در قهرمان ماراش و آدانا بررسی هایی انجام دهند. در مورد این پیشنهاد مطالعاتی انجام می دهیم.  

وزیر دفاع ملی ترکیه در پی یادآوری اخبار مربوط به اعزام پرسنل نیروهای مسلح ترکیه به روسیه برای آموزش سیستم های پدافند هوایی " اس ـ 400 " از سوی منسوبین مطبوعاتی گفت : این اخبار که در این روزها ترکیه برای آموزش سیستم های اس ـ 400 پرسنل نظامی خود را به روسیه خواهد فرستاد، درست است. این ارقام متمادیا تغییر می یابد. هر کدام ویژه گی جداگانه ایی دارند. این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. خبرهای مرتبط