آکار: ترکیه در حال دفاع از حقوق ترکیه و ترکهای قبرس است

وزیر دفاع ملی ترکیه گفت که آنکارا در حال دفاع از حقوق خود و حقوق ترکهای قبرس است.

آکار: ترکیه در حال دفاع از حقوق ترکیه و ترکهای قبرس است

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اظهار داشت  که دولت آنکارا در دریای مدیترانه شرقی، دریای اژه و ابهای جمهوری ترک قبرس شمالی در حال دفاع از حقوق خود و حقوق ترکهای قبرس است.

خلوصی آکار در دیدار با با نمایندگان رسانه ها در آنکارا در مورد اقدامات يك جانبه يونان و قبرس در دریای اژه و مديترانه شرقي ارزیابیهایی به عمل آورد.

آکار با بیان اینکه برای افزایش اعتماد و نیز گسترش همکاریها هیاتی را به اتن اعزام شده است تصریح کرد: این اقدام با استقبال یونانیها روبرو شد. دیدارها ادامه دارد.

وزیر دفاع ملی ترکیه گفت: اگر لازم هم باشد این دیدارها همچنان ادامه خواهد داشت. 
 خبرهای مرتبط