شهادت یک سرباز در مرز ترکیه و ایران

در حمله تروریستی در منطقه دیل اوجو از توابع ایغدیر در مرز ترکیه و ایران، یک سرباز به شهادت رسیده و یک سرباز مجروح شد

1198717
شهادت یک سرباز در مرز ترکیه و ایران

در حمله تروریست ها در منطقه دیل اوجو از توابع ایغدیر در مرز ترکیه و ایران، یک سرباز به شهادت رسیده و یک سرباز مجروح شد. 

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، تروریست ها در ساعات اولیه صبح با مواد منفجره دست ساز به سربازان در منطقه مرزی دیل اوجو حمله ترتیب دادند. 

یکی از دو سرباز مجروح در اثر این حمله، به شهادت رسید. 

سرباز مجروح در بیمارستان دولتی ایغدیر تحت درمان قرار گرفت. 

عملیات علیه تروریست ها در منطقه ادامه دارد. 

 

 

 

 خبرهای مرتبط