عملیات هوایی جنگنده های ترک در شمال عراق

در عملیات هوایی در منطقه حاکورک واقع در شمال عراق، سپر تسلیحاتی، پناهگاه و انبار مهمات متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک منهدم گردید

1188585
عملیات هوایی جنگنده های ترک در شمال عراق

در عملیات هوایی در منطقه حاکورک واقع در شمال عراق، سپر تسلیحاتی، پناهگاه و انبار مهمات متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک منهدم گردید.

وزارت دفاع ملی ترکیه از طریق توییتر اعلام نمود، در منطقه حاکورک واقع در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب داده شده است.

در این عملیات اهداف متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک از جمله سپر تسلیحاتی، پناهگاه و انبار مهمات در هم کوبیده شد.خبرهای مرتبط