گارد ساحلی ترکیه 43 پناهجو را نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 43 پناهجو را از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند

1180315
گارد ساحلی ترکیه 43 پناهجو را نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 43 پناهجو، از جمله تعداد زیادی زن و کودک را از خطر غرق شدن در سواحل منطقه سلطان‌ایچه شهرستان انز استان ادیرنه نجات دادند.

آنان تبعه افغانستان، ایران و پاکستان بودند و قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی به جزایر یونان بروند. آنها سپس به اداره امور مهاجرت ادیرنه انتقال یافتند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط