دستگیری 27 نفر به ظن عضویت در داعش در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 27 نفر را در 17 استان به ظن عضویت در گروه تروریستی داعش دستگیر کردند

دستگیری 27 نفر به ظن عضویت در داعش در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه به دستور دادستانی کل استان ساکاریا در شمال‌غربی کشور 27 نفر را در 17 استان به ظن عضویت در گروه تروریستی داعش دستگیر کردند.

بر اساس گزارش‌ها این دستگیری‌ها در چارچوب ممانعت از فعالیت‌های مخرب این گروه تروریستی انجام شده است.

مراحل اداری دستگیری این 27 نفر در حال ادامه است.خبرهای مرتبط