بازدید اردوغان از خانه یک شهروند در استان حتای

رئیس‌جمهور ترکیه پس از همایش حزب عدالت و توسعه در استان حتای به دعوت یکی از شهروندان حاضر در آنجا از خانه وی بازدید کرد

1151563
بازدید اردوغان از خانه یک شهروند در استان حتای

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از همایش حزب عدالت و توسعه برای انتخابات محلی در میدان اطفائیه استان حتای به دعوت یکی از شهروندان حاضر در این میدان از خانه وی بازدید کرد.

اردوغان در جریان این بازدید با اعضای خانواده فرد مذکور صحبت کرده و قهوه ترک نوشید.

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی و مصطفی وارانک وزیر صنایع و فنآوری ترکیه نیز اردوغان را همراهی کردند.خبرهای مرتبط