28 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه نجات داده شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در سواحل ادیرنه از خطر غرق شدن نجات دادند

1150189
28 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه نجات داده شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در سواحل منطقه کارگول استان ادیرنه از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجران تبعه کشورهای افغانستان و ایران بودند و قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی به جزایر یونان بروند.

آنها پس از طی مراحل اداری به اداره مهاجرت استان ادیرنه انتقال یافتند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط