ترکیه به مقابله با مهاجران نامنظم ادامه می دهد

یگان های مرزی ترکیه در استان ادیرنه 386 تبعه خارجی که درصدد سفر غیرقانونی به خارج از ترکیه بودند را دستگیر کردند

ترکیه به مقابله با مهاجران نامنظم ادامه می دهد

نیروهای ژاندارمری و یگان های مرزی ترکیه در استان ادرنه هنگام گشت‌زنی در شهرستان های انز، مریچ، اوزون‌کوپرو و روستاهای بوسنی‌کوی، سرای‌آق‌پینار، ینی‌کادین، اسکی‌کادین و اورحانیه 386 تبعه خارجی در چند گروه جداگانه که درصدد سفر غیرقانونی به خارج از ترکیه بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد تبعه کشورهای ایران، سومالی، فلسطین، الجزایر، لیبی، مراکش، عراق و افغانستان بودند و پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت در استان ادرنه منتقل شدند.خبرهای مرتبط