مصاحبه چاووش اوغلو با روزنامه پولیترز بخش یونانی تبار قبرس

وزیر أمور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه پولیتزر چاپ بخش یونانی نشین قبرس : هیچ فرمولی برای پیدایش راه حل به مسئله را رد نمی کنیم و در  هیچ فرمولی پافشاری نمی کنیم

1094942
مصاحبه چاووش اوغلو با روزنامه پولیترز بخش یونانی تبار قبرس

مولود چاووش اوغلو وزیر أمور خارجه ترکیه ضمن دعوت از حکومت بخش یونانی نشین قبرس اعلام کرد : نخست شما تصمیم خود در مورد پیدایش کدامین راه حل به مسئله را مشخص کنید بعد ما بر سر میز مذاکره حاضر شده و پیشنهادات خود را مطرح می کنیم.

وزیر أمور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه پولیتزر چاپ بخش یونانی نشین قبرس اعلام کرد : هیچ فرمولی برای پیدایش راه حل به مسئله را رد نمی کنیم و در  هیچ فرمولی پافشاری نمی کنیم.

مولود چاووش اوغلو به سخنان خود چنین ادامه داد : باید در مورد اینکه روی چه مسئله  ایی مذاکره می کنیم به توافق برسیم. آیا فدراسیون و یا کنفدراسیون ، دو دولتی و آیا گزینه چهارم و یا پنجم ؟ قبلا بین خود مذاکره کنیم و سپس در چهارچوب مذاکرات بطور غیر رسمی به تفاهم برسیم.

وزیر أمور خارجه ترکیه به پیش شرط طرف یونانی تبار قبرس اشاره مبنی بر کاهش تعداد نیروهای امنیتی به صفر و تضمین صفر گفت : مذاکره پیرامون مسئله امنیتی از قبل کار درستی نیست. موضوعات دیگری هم مورد بحث است، مسئله تنها مسئله نیروی نظامی نیست.

چاووش اوغلو ضمن اشاره به اینکه دیگر وقت پیدایش یک راه حل مورد حمایت هر دو طرف ذی ربط در قبرس فرا رسیده است یاد آوری کرد : تمامی تلاش های تشکیل فدراسیون بی نتیجه مانده و دیگر بایستی دیگر گزینه ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

چاووش اوغلو به تز " فدراسیون انعطاف پذیر " نیکوس آناستاسیادس رهبر بخش یونانی نشین قبرس که به راه حل " دو دولتی مستحکم و نیرومند در قبرس که در نتیجه آن موقعیت دول موسس تحکیم خواهد یافت " اشاره کرده و گفت : این پیشنهاد  را رد نکرده و آن را بدور از احتمال ارزیابی نمی کنیم.خبرهای مرتبط