تماسهای برات آلبایراک در انگلستان

برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه در لندن پایتخت انگلستان با مدیران ارشد 11 موسسه مالی و اعتباری بزرگ جهان که صاحب 15 تریلیون دلار سرمایه می باشند، گردهم آمد

1042883
تماسهای برات آلبایراک در انگلستان

برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه در لندن پایتخت انگلستان با مدیران ارشد 11 موسسه مالی و اعتباری بزرگ جهان که صاحب 15 تریلیون دلار سرمایه می باشند، گردهم آمد.

آلبایراک در مذاکرات پیرامون رشد اقتصادی 15 ساله ترکیه، برنامه های اقتصادی در دوره جدید و سیاستهای اقتصادی طرحریزی شده برای اجرا در چهارچوب طرح استراتژِیک اطلاعاتی ارائه نمود.

برات آلبایراک در چهارچوب تماسهای دیروز نیز با فیلیپ هاموند وزیر دارایی و سِر آلن دانکان وزیر مشاور انگلستان دیدار و گفتگو کرده بود.خبرهای مرتبط