گفتگوی تلفنی روسای جمهور ترکیه و آلمان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور جمهوری آلمان  فدرال بطور تلفنی گفتگو کرد

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ترکیه و آلمان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور جمهوری آلمان  فدرال بطور تلفنی گفتگو کرد.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع ریاست جمهوری، در این گفتگوی تلفنی در موازات روابط دو جانبه موضوعات مهم روز نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

هر دو رهبر در این گفتگوی تلفنی ضمن اظهار امتنان از اجرای دوباره مکانیزم های همکاری و مشاوره بین ترکیه و آلمان ، به قاطعیت خود در زمینه توسعه روابط فی مابین تاکید کردند.

در گفتگوی تلفنی همچنین آماده گی های لازمه برای دیداری که قرار است رئیس جمهوری ترکیه آخر ماه آینده از آلمان بعمل آورد، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و اشتاین مایر همتای آلمانی وی تاکید کردند که مذاکرات  بین مقامات وزارت أمور خارجه و دارایی و خزانه داریی دو کشور در روزهای آتی موجب شتاب بخشی به تحکیم و تقویت هر چه بیشتر روابط فی مابین خواهد شد.خبرهای مرتبط