نیروهای مسلح ترکیه در سیرت سه تروریست را از قدرت عمل ساقط کردند

ادامه عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستهای " پ ک ک "

1000271
نیروهای مسلح ترکیه در سیرت سه تروریست را از قدرت عمل ساقط کردند

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در شهرستان سیرت سه تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

سه تروریست عضو سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " که موجب به شهادت رسیدن یک سرباز در بیتلیس و مجروح شدن دو سرباز گردیدند، در عملیات نیروهای مسلح ترکیه با حمایت هوایی در شهرستان شیروان استان سیرت از قدرت عمل ساقط گردیدند.

در پی تصویر برداری از 3 تروریست " پ ک ک " در منطقه جنگلی در شمال شیروان از سوی اکیب های ژاندارمری استان سیرت، به منطقه مذکور عملیات نظامی با پشتیبانی هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند.خبرهای مرتبط