عیدی ترکیه به ایتام نیجریه ای

عیدی های ارسالی از سوی ترکیه بین 70 کودک یتیم در آبوجا پایتخت نیجریه، کشور آفریقای غربی توزیع شد

988383
عیدی ترکیه به ایتام نیجریه ای

عیدی های ارسالی از سوی ترکیه بین 70 کودک یتیم در آبوجا پایتخت نیجریه، کشور آفریقای غربی توزیع شد. 

یونس امره آک یول، رئیس بنیاد دارالاکرام اعلام کرد، در آبوجا بین 70 کودک یتیم عیدی توزیع شده است. 

آک یول گفت: "در ماه رمضان به دانش آموزان یتیم نیجریه ای عیدی دادیم. در بین یاری های ارسالی از ترکیه لباس و کفش وجود داشت." 

وی با اشاره به اینکه در طول ماه رمضان به 200 خانواده مواد غذایی داده شده است، افزود، به جز این یاری ها در طول رمضان به حدود هزار نفر افطاری داده شده و ده  چاه آب حفر گردید.

 

 خبرهای مرتبط