واکنش شدید ترکیه به پارلمان پرتغال

ترکیه به بیانیه صادره از سوی پارلمان پرتغال در مورد عملیات شاخه زیتون به شدت واکنش نشان داد

واکنش شدید ترکیه به پارلمان پرتغال

ترکیه با اشاره به اینکه بیانیه صادره از سوی پارلمان پرتغال در رابطه عملیات نظامی شاخه زیتون نیروهای مسلح ترکیه در سوریه، علاوه بر داشتن خطاهای مادی و حقوقی دور از واقعیت بوده و پر از اتهامات بی اساس است، اعلام کرد: قبول کردن و جدی گرفتن این متن که از زبان سازمان تروریستی PYD/YPG ای که در برابر نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه دچار یاس شده است، به قلم گرفته شده، غیرممکن است.

در بیانیه منتشره وزارت امور خارجه ترکیه در این زمینه آمده است، بیانیه صادره از سوی پارلمان پرتغال در رابطه عملیات نظامی شاخه زیتون نیروهای مسلح ترکیه در سوریه، علاوه بر داشتن خطاهای مادی و حقوقی دور از واقعیت بوده و پر از اتهامات بی اساس است. قبول این متن که مشخصا از سوی سازمان تروریستی PYD/YPG به قلم گرفته شده است، غیرقابل قبول میباشد.

در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه آلت دست قرار گرفته شدن پارلمان پرتغال در تبلیغات یک سازمان تروریستی بسیار تاسف آور است، آمده است، این بیانیه که با یک نابینایی ایدئولوژیک شکست خورده به قلم گرفته شده است، تاثیری بجز خدشه دار ساختن اعتبار پارلمان پرتغال نخواهد داشت.

در این بیانیه همچنین آمده است، عملیات شاخه زیتون یک عملیات مبارزه با ترور است که با هدف برقراری امنیت مرزی و ملی ترکیه و در چارچوب موازین حقوق بین المللی به مورد اجرا درمی آید. این عملیات اثبات کرده که میتواند بدون تلفات غیرنظامی و تخریب زیرساخت های شهری مبارزه با تروریسم را به پیش برد. بی اساس بودن ادعاها و تبلیغات منفی سازمان تروریستی یکی یکی مشخص شده است. از پارلمان پرتغال که گویا از این حقایق بی خبر بوده است، دعوت میکنیم به جای حمایت از ادعاها و فعالیتهای تبلیغاتی بر علیه ترکیه، در امر مبارزه با ترور با کشور ما اعلام همبستگی نماید.خبرهای مرتبط