58 مهاجر غیرقانونی در استان قارص ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 58 تبعه خارجی که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند را در استان قارص دستگیر کردند

941305
58 مهاجر غیرقانونی در استان قارص ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 58 تبعه خارجی که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند را در استان قارص دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارمری ترکیه در دو عملیات جداگانه 58 مهاجر را که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در شهرستان دیگور استان قارص دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده پس از اعزام به شعبه اتباع خارجی پلیس در استان قارص برای استرداد به کشور مبدا، به اداره امور مهاجران این استان منتقل شدند.

عملیات‌های نیروهای امنیتی ترکیه در برابر ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط