دیدارهای وزیر دفاع ترکیه در قطر

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه با شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر و وزیر کشور قطر دیدار کرد

دیدارهای وزیر دفاع ترکیه در قطر

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه با شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر و وزیر کشور قطر دیدار کرد. 

جانیکلی در چارچوب دیدارهای رسمی اش در دوحه پایتخت قطر، با آل ثانی در ساختمان نخست وزیری دیدار کرد. 

جانیکلی سپس در فرماندهی نیروی زمینی نیروهای ملح قطر حضور یافته و بررسی هایی انجام داد. 

دیدارهای وزیر دفاع ترکیه در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات تحقق یافت. خبرهای مرتبط