ترکیه به کشورهای نیازمند 14.5 میلیاردی دلار کمک کرده است

ییلدیریم: ترکیه در سال 2016 حدود 6.5 میلیارد دلار و در سال 2017 نیز حدود 8 میلیارد دلار و در مجموع 14.5 میلیارد دلار به صورت رسمی برای توسعه کشورهای مختلف اختصاص داده است

ترکیه به کشورهای نیازمند 14.5 میلیاردی دلار کمک کرده است

بنابه اعلام دفتر نخست وزیر ترکیه بنعلی ییلدیریم اظهار داشت: ترکیه در سال 2016 حدود 6.5 میلیارد دلار و در سال 2017 نیز حدود 8 میلیارد دلار و در مجموع 14.5 میلیارد دلار به صورت رسمی برای توسعه کشورهای مختلف اختصاص داده است.

وی همچنین تصریح کرد:

"همچنین میزان کمک ترکیه به کشورهای ضعیف در سالهای 2011-2017 از مرز 1.8 میلیارد گذشته است. ترکیه متناسب با تمدن و فرهنگش چشم خود را به روی مظلومان و نیازمندان جهان نبسته و دست آنان را گرفته و خواهد گرفت. 

بدون توجه به دین، نژاد و مذهب از نیازمندان حمایت کرده در سراسر جهان؛ از غوطه شرقی گرفته تا آراکان و غیره حامی مظلومان بوده و همه تلاش خود را برای تسکین دردهای آنان به کار می گیریم. 

حدود 3 الی 5 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی می کنند. براساس آمارهای سازمان ملل کشور ما میزبان بیشترین پناهجو در جهان است. مردم ما غذای خود را با این پناهجویان تقسیم کرده و در کنار آنها هستند. 

بنا به اعلام کمیته کمک های توسعه ای (OECD-DAC) در سال 2016 در مجموع 142 میلیارد و 619 میلیون دلار کمک از طرف اعضای این کمیته صورت گرفته که ترکیه در رده ششم بوده است. سوریه بیشترین کمک های دریافتی از ترکیه داشته است".خبرهای مرتبط