ترکیه هم قادر است در عفرین با ترور مبارزه کند و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه در این اتحادیه، اعلام داشت که ترکیه به قدری قوی است که هم قادر است با ترور به مبارزه بپردازد و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

912911
ترکیه هم قادر است در عفرین با ترور مبارزه کند و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه در این اتحادیه، اعلام داشت که ترکیه به قدری قوی است که هم قادر است با ترور در منطقه عفرین به مبارزه بپردازد و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند.

وی طی سخنرانی اش در کنگره حزب عدالت و توسعه در شهرستان چوکورووای آدانا، گفت: "با سلاحهای خود، قادر به حفظ امنیت ملی میباشیم."

چلیک تاکید کرد که برخی در تلاشند تا ضمن مشغول ساختن ترکیه با یک سری امور، در مناطق مرزی ترکیه با شمال سوریه، کوریدوری تروریستی تاسیس کنند و یا به شکلی ناگهانی در محیط تحت کنترل ترکیه، فعالیتهای حفاری انجام دهند.

عمر چلیک ضمن هشدار به کسانی که درآرزوی یک چنین نقشه هایی میباشند، اظهار داشت: "هم در عفرین با ترور به مبارزه میپردازیم، هم از حقوقمان در مدیترانه شرقی دفاع کرده و هم در بخشی دیگر از جهان برای ترکیه و مظلومین به مبارزه پرداخته و تا پیروزی ادام میدهیم."

وزیر ترک ضمن اشاره به اینکه سلاحهای استفاده شده در عملیات شاخه زیتون همگی تولید ملی بوده اند، ابراز داشت: "با نیازهای امنیتی که امنیت ملی مان را برقرار خواهد کرد، به قویترین و موثرترین شکل ممکن، به مبارزه ادامه خواهیم داد."خبرهای مرتبط