واکنش آنکارا به نماینده پارلمان اروپا: پیری نمیتواند گزارشگر ویژه ترکیه باشد

آنکارا به سخنان کتی پیری، زارشگر ویژه ترکیه در پارلمان اروپا، در رابطه با اینکه "پ ک ک تهدیدی برای اروپا محسوب نمیشود" واکنش نشان داد

واکنش آنکارا به نماینده پارلمان اروپا: پیری نمیتواند گزارشگر ویژه ترکیه باشد

آنکارا به سخنان کتی پیری، نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه ترکیه در این پارلمان، در رابطه با اینکه "پ ک ک تهدیدی برای اروپا محسوب نمیشود" واکنش نشان داد.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، به کتی پیری واکنش نشان داده و گفت: "ادامه کار فردی که اهمیت همکاری بی تردید در مقابل سازمانهای تروریستی و عدم تجزیه امنیت اروپا را درک نکرده است به عنوان گزارشگر پارلمان اروپا، تاسف انگیز است. فردی که یکی از سازمانهایی تروریستی که بزرگترین تهدید علیه ترکیه میباشد را به عنوان تهدید قبول نمیکند، نمیتواند گزارشگر ویژه کشورمان باشد."

آکسوی، به سوال پیری مبنی بر اینکه سخنانش در خصوص سازمان تروریستی پ ک ک تحریف شده است، به شکلی کتبی پاسخ داد.

وی در سخنانش اعلام داشت که سخنان پیری در رابطه با اینکه "پ ک ک تهدیدی برای اروپا محسوب نمیشود"، اعترافی برای استاندارد دوگانه و دو رویی اروپا، که مدت مدیدی است قصد داریم آن را نشان دهیم میباشد.

آکسوی افزود: "سخنان پیری مبنی بر اینکه گفته هایش تحریف شده است، کافی نیست. این سخنان که در پاسخ به واکنش ما بر زبان آورده شده است، تلاشی، دیرهنگام میباشد."خبرهای مرتبط