روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره گر ارشد ترکیه فردا رهسپار بروکسل پایتخت بلژیک خواهد شد

895975
روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره گر ارشد ترکیه فردا رهسپار بروکسل پایتخت بلژیک خواهد شد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت اتحادیه اروپا، عمر چلیک در بروکسل با فرانس تیمرمانس معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی نماینده روابط خارجه و سیاست امنیتی اتحادیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

در تماسهای عمر چلیک روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

عمر چلیک هفته گذشته طی سخنانی گفته بود، در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا پیشنهاد توافق هایی چون شراکت امتیازی بجای عضویت کامل غیرقابل قبول خواهد بود. ما این برداشتها را جدی نگرفته و پیشنهادهای این چنینی را اعاده خواهیم کرد.خبرهای مرتبط