بازدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه از مراکز فرماندهی قوا

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه در مراکز عملیاتی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی بررسیهایی بعمل آورد

بازدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه از مراکز فرماندهی قوا
akar harekat merkezi inceleme1.jpg

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه در مراکز عملیاتی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی بررسیهایی بعمل آورد.

براساس اطلاعات درج شده در سایت اینترنتی ستادکل نیروهای مسلح ترکیه، ارتشبد خلوصی آکار در روزهای 22 ام و 23 ام ماه جاری بررسیهایی در مراکز فرماندهی زمینی، دریایی و هوایی ترک بعمل آورده است.

ارتشبد آکار بهمراه ارتشبد یاشار گولر فرمانده نیروی زمینی، آدمیرال آدنان اوزبال فرمانده نیروی دریایی و ارتشبد حسن کوچوک آکیویز فرمانده نیروی هوایی از مرکز فرماندهی عملیات شاخه زیتون بازدید کردند.خبرهای مرتبط