سفیر جدید کنگو استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

ژوزف اویکو سفیر جدید کنگو در آنکارا استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقدیم کرد

895475
سفیر جدید کنگو استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه استوارنامه ژوزف اویکو، سفیر جدید جمهوری دموکراتیک کنگو را در مجتمع ریاست جمهوری آنکارا دریافت کرد.

اوکیو، همسر وی و هیئت همراه او پس از مراسم تقدیم استوارنامه با اردوغان عکس یادگاری گرفتند.خبرهای مرتبط