گفتگوی تلفنی نخست وزیران ترکیه و عراق

بینالی ییلدرییم نخست وزیر ترکیه با حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفتگوی تلفنی انجام داد

گفتگوی تلفنی نخست وزیران ترکیه و عراق

بینالی ییلدرییم نخست وزیر ترکیه با حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفتگوی تلفنی انجام داد.

در این گفتگوی تلفنی که حوادث واقع در عراق و موضوعات منطقه ایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت به اهمیتی که به همکاری در مبارزه با سازمانهای تروریستی و در راس " پ ک ک " و " داعش " داده می شود، تاکید گردید.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع نخست وزیری ، ییلدریم و عبادی در این گفتگوی تلفنی موضوعات منطقه ایی و روابط دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

نخست وزیران دو کشور با تاکید بر اهمیت همکاری در مبارزه با سازمانهای تروریستی و در راس " پ ک ک " و " داعش " در خصوص تداوم تماس های در سطح عالی بین دو کشور دوست و همسایه به توافق رسیدند.خبرهای مرتبط