هشدار ترکیه به شهروندان خود در مورد عدم سفر به آمریکا

ترکیه به شهروندان خود در مورد سفر به ایالات متحد آمریکا هشدار داد

هشدار ترکیه به شهروندان خود در مورد عدم سفر به آمریکا

ترکیه به شهروندان خود در مورد سفر به ایالات متحد آمریکا هشدار داد.

وزارت امورخارجه ترکیه ، به آندسته از شهروندان خود که در صدد سفر به آمریکا هستند بعلت اقدامات تروریستی، حوادث خشونت بار و بازداشت های کیفی هشدار داد .

در بیانیه وزارت امورخارجه ترکیه ضمن اشاره به افزایش حملات تروریستی و حوداث خشونت بار فزاینده اخیر در آمریکا گفته شد : در موازات حملات تروریستی مسلحانه و بمبی،  چنین به نظر می رسد که ترتیب حملاتی مانند رانده شدن خودروها بر روی جمع مردم در مراکز شهر، ایستگاههای مترو، ساختمان های دولتی، عبادتگاهها و مدارس همچنان ادامه خواهد یافت.

در ادامه این بیانیه آمده است : بموجب برخی منابع شهروندان ترکیه از جمله آندسته از کارمندان دولتی که برای ماموریت به آمریکا سفر می کنند، در معرض بازداشت های کیفی قرار گرفته و در دعاوی أقامه شده بر علیه شهروندان ترکیه ، با استناد به افترا ها و ادعاهای بی مسند و از قبل طرح ریزی شده منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن، احکام قضایی صادر می شود.خبرهای مرتبط