دیدار وزیر بازرگانی بین المللی انگلستان با نخست وزیر ترکیه

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، لیام فاکس وزیر بازرگانی بین المللی انگلستان و وارن است مدیر رولز رویس را بحضور پذیرفت

دیدار وزیر بازرگانی بین المللی انگلستان با نخست وزیر ترکیه

 

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، لیام فاکس وزیر بازرگانی بین المللی انگلستان و وارن است مدیر رولز رویس را بحضور پذیرفت.

این دیدار در کاخ چانکایا تحقق یافته و 40 دقیقه بطول انجامید.

در این دیدار رجب آکداغ معاون نخست وزیر، اسماعیل دمیر مستشار صنایع دفاعی و تمل کوتیل مدیرکل سازمان هوانوردی و صنایع فضایی ترکیه نیز شرکت جستند.

لیام فاکس وزیر بازرگانی بین المللی انگلستان قبل از بینالی ییلدیریم با نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه گردهم آمد.

بعد از امضای دفتر کاخ نخست وزیری از سوی وزیر انگلیسی، مذاکرات بین هیئتها انجام گرفت.

وزیر انگلیسی با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه نیز دیدار و گفتگو کرد.

زیبکچی طی سخنانی گفت: همراه با آقای فاكس تاکید می کنیم که همکاری و روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان ترکیه و بریتانیا پس از تحقق برگزیت هرگز تحت تاثیر منفی قرار نخواهد گرفت.

لیام فاکس نیز تصریح کرد، پادشاهی بریتانیا آرزوی افزایش سطح روابط با ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌ها با بازرگانان این کشور را دارد. با ترکیه همکاری‌های مهم در بخش خصوصی انجام می دهیم. می خواهیم شرکت‌های انگلیس در ترکیه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.خبرهای مرتبط