نجات 41 مهاجر از سوی اکیب های گارد ساحلی ترکیه در ازمیر

41 مهاجر در حالیکه قایق پلاستیکی حامل آنها در دریای اژه در حال غرق شدن بود، در لحظه آخر نجات داده شدند

نجات 41 مهاجر از سوی اکیب های گارد ساحلی ترکیه در ازمیر

41 مهاجر در حالیکه قایق پلاستیکی حامل آنها در دریای اژه در حال غرق شدن بود، در لحظه آخر نجات داده شدند.

این گروه از مهاجرین که با قایق پلاستیکی در سواحل فوچای ازمیر در تلاش راه یابی به جزایر یونان بودند، از اکیب های گارد ساحلی درخواست کمک کردند.

اکیب های فرماندهی گارد ساحلی ازمیر پس از دریافت اخبار برای تثبیت محل قایق پلاستیکی وارد عمل شدند.

اکیب های گارد ساحلی با کمک یک هلی کوپتر و دو قایق عملیات نجات را آغاز کرده و تمامی مهاجرین را بشکلی سالم و زنده نجات دادند.

مهاجرین نجات داده شده به شهر ساحلی فوچا انتقال داده شدند.

کوتاه مدتی بعد از نجات مهاجرین قایق پلاستیکی غرق شد.خبرهای مرتبط