امروز دهم ژانویه روز جهانی روزنامه نگاری است

پیام های ارکان عالی دولتی ترکیه به مناسبت این روز جهانی

885300
امروز دهم ژانویه روز جهانی روزنامه نگاری است

امروز دهم ژانویه روز جهانی روزنامه نگاران است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ، اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر و بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه هرکدام به مناسبت روز جهانی روزنامه نگاران پیام های جداگانه ایی انتشار دادند.

اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیام خود اعلام داشت : با اینکه در طول حیات سیاسی گهگاهی تحت تاثیر منفی اخبار و گزارشات منتشره در رسانه های گروهی قرار گرفتم ولی در عین حال همواره برای اینکه انسانهای منسوب به فرهنگ های مختلف بتوانند خواسته های خود را آزادانه بیان کرده و افکار و اندیشه های خود را به راحتی بر زبان بیاورند، مبارزه کردم. برخی ها با استثمار حساسیت های من در زمینه آزادی فکری ، سو استفاده ها و درج اخبار تحریک کننده و نادرست سعی می کنند تا به وحدت و همبستگی و برادری ملت و دولت ترکیه آسیب برسانند.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه پیام خود چنین گفت : اطمینان دارم با تفکیک نهادهایی که هدفشان واقعا روزنامه نگاری است با نهادهایی که از آن بعنوان دستاویزی برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند، رسانه های گروهی ترکیه موجب تحکیم و تقویت ارزشهای دموکراتیک در کشور شده و به رشد و توسعه ترکیه یاری خواهند کرد.

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز در پیام خود به مناسبت دهم ژانویه روز روزنامه نگاری اعلام کرد : اطمینان دارم روزنامه نگاری که دور از پیش داوری ها و با پیروی از اصل بی طرفی موجب مطلع شدن ما از اخبار می گردد، به همراه نوآوری های تکنولوژیکی ، به اهداف و وظایف خود جنبه های جدیدی بخشیده و به موقعیت مهم خود بیش از پیش تحکیم خواهد بخشید.

بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در پیام خود به مناسبت این روز اعلام کرد : سو استفاده از آزادی ها، تبلیغ تروریسم و سازمانهای تروریستی و تحمیل اهداف پلید برخی از کانون های شر در کشور البته که نمی تواند بعنوان فعالیت روزنامه نگاری تلقی شود.خبرهای مرتبط