ارزیابی روند روابط ترکیه و امریکا

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه روابط امریکا و ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

ارزیابی روند روابط ترکیه و امریکا

 

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه روابط امریکا و ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد.

بوزداغ طی سخنانی در برنامه یک کانال تلویزیونی خصوصی ضمن یادآوری اینکه، در حالیکه ترکیه ی پ گ/پ ی د شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه را بعنوان یک سازمان تروریستی قبول می کند، امریکا به این سازمان حدود 4 هزار تریلی اسلحه و مهمات داده است، اظهار داشت، این کشور هنوز هم به درخواست اعاده سرکرده سازمان تروریستی فتو نیز پاسخ نداده است.

بوزداغ ضمن خاطر نشان ساختن برخی از اختلاف نظرات بین ترکیه و امریکا چنان موضوعاتی چون بازپرسی علیه محافظین رئیس جمهور، دعوی حاکان آتیلا، قدس، قطر و ایران، تصریح کرد، تنها گذاشتن ترکیه در مقابل سازمانهای تروریستی با منافع و ویزیون آتی امریکا مغایرت دارد. همکاری با سازمانهای تروریستی مذکور به روابط ترکیه و امریکا آسیب رسانده و دیدگاه ملت ترکیه نسبت به امریکا را در جهت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. موضوع ویزا نیز یکی از مسائل مذکور می باشد.  خبرهای مرتبط